• head_bander_01

Franshiza lavanderie

Struktura Organizative e Stafit të Fabrikës së Lavanderisë

Fabrika fillestare e larjes - 1000 grupe larëse ditore - 15 persona në konfigurimin e dizajnit

Fabrika fillestare e larjes - 1000 grupe larëse ditore - 15 persona në konfigurimin e dizajnit

Fabrika e vogël e larjes - 1500 komplete larje ditore - 20 persona në konfigurimin e dizajnit

Fabrika e vogël e larjes - 1500 komplete larje ditore - 20 persona në konfigurimin e dizajnit

Fabrika e larjes së mesme - 3000 grupe larëse ditore - 29 persona në konfigurimin e dizajnit

Fabrika e larjes së mesme - 3000 grupe larëse ditore - 29 persona në konfigurimin e dizajnit

Fabrika e larjes së mesme - 5000 grupe larëse ditore - 43 persona në konfigurimin e dizajnit

Fabrika e larjes së mesme - 5000 grupe larëse ditore - 43 persona në konfigurimin e dizajnit

Fabrika e larjes së mesme - 5000 grupe larëse ditore - 43 persona në konfigurimin e dizajnit

Fabrika e larjes së mesme - 5000 grupe larëse ditore - 43 persona në konfigurimin e dizajnit

Fabrika e madhe e larjes - 10000 grupe larëse ditore - 80 persona në konfigurimin e dizajnit

Fabrika e madhe e larjes - 10000 grupe larëse ditore - 80 persona në konfigurimin e dizajnit