• koka_banderolë

Lavanderia e hotelit

Zgjidhje të Shërbimit të Lavanderisë së Hoteleve

Përmirësoni pastërtinë dhe jetën e shërbimit të lirit, zvogëloni shkarkimin e ujërave të zeza dhe kurseni kostot e energjisë.Përmirësoni përvojën e klientit të hotelit.Zgjidhjet tona të plota do t'ju ndihmojnë të optimizoni prodhimin tuaj dhe operacionet e fabrikës për të bërë më shumë me më pak.

lavanderi spitalore

Diagrami i sistemit të zgjidhjes

Avantazhet e produktit

s_lista02_1

Pastërti e lartë

s_list02_2 (1)

Thyerje e ulët

s_lista02_3

Kursim energjie

s_lista02_4

Shumë efikas

s_list02_5

Stabilitet i mirë

s_list02_7

Shpejtësi e lartë

s_list02_8 (1)

Funksionim i qetë

s_lista02_6

Konsumi i ulët i energjisë