• head_bander_01

Nderimet dhe Certifikatat

Nderimet dhe Certifikatat

Certifikata e Nderit

10 ndërmarrjet më të mira

10 ndërmarrjet më të mira

Certifikata e menaxhimit të cilësisë ISO9001.

ISO9001

Certifikata ISO14001 e Menaxhimit Mjedisor.

ISO 14001

Certifikimi ISO45001 i Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë

ISO45001

50 ndërmarrjet kryesore në industrinë e lehtë të Kinës

50 ndërmarrjet kryesore në industrinë e lehtë të Kinës

Certifikimi i sistemit të menaxhimit të cilësisë

Certifikimi i sistemit të menaxhimit të cilësisë

Certifikimi i sistemit të menaxhimit mjedisor

Certifikimi i sistemit të menaxhimit mjedisor

Sistemi i menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në punë

Sistemi i menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në punë

Patenta e shpikjes

Patenta e shpikjes (1)
Patenta e shpikjes (2)
Patenta e shpikjes (3)
Patenta e shpikjes (4)
Patenta e shpikjes (5)
Patenta e shpikjes (6)
Patenta e shpikjes (7)
Patenta e shpikjes (8)
Patenta e shpikjes (9)
Patenta e shpikjes (10)
Patenta e shpikjes (11)
Patenta e shpikjes (12)
Patenta e shpikjes (13)
Patenta e shpikjes (14)
Patenta e shpikjes (15)
Patenta e shpikjes (16)

Autentifikimi i produktit

Certifikatat CE (1)
Certifikatat CE (1)
Certifikatat CE (2)
Certifikatat CE (2)
Certifikatat CE (3)
Certifikatat CE (4)
Certifikatat CE (5)
Certifikatat CE (6)
Certifikatat CE (1)
Certifikatat CE (2)